Sök
Stäng denna sökruta.

Postbacken är ett musealt område och en kulturskatt på en kulle i Illby, 9 km öster om Borgå. Den är en äkta och unik byggnadsmiljö och ett av Finlands bäst bevarade backstuguområden.
 
Backen har troligen varit bebodd ända sedan 1400-talet, och många är de avgörande skeden i Finlands historia som Postbackens enkla invånare har sett dra förbi på Kungsvägen intill backen. De första av de bevarade stugorna daterar sig från början av 1700-talet. På 1800-talet blev området en typisk backstugusittarbosättning med invånare som ofta livnärde sig på hantverk. Här fanns skräddare, smed och skomakare, och kvinnor som flätade halm.
 
Stugorna på Postbacken räddades för eftervärlden år 1968 genom en insats av engagerade unga som restaurerade byggnaderna och formade en kulturverksamhet på platsen. Postbacken blev snart förknippad med sommarteater, musik, hantverk och kaffestuga. Idag är guidningar, besök av skolklasser och andra publikevenemang också en del av verksamheten. Stugorna är tidstypiskt inredda och innefattar ett halmmuseum, en skomakarverkstad och en smedja.

Adress Gamla Viborgsvägen 12, 07280 Ilby, Borgå

E-post info(at)postbacken.fi

Telefon 040 6757275

Öppettider Stugorna, kaffestugan, butiksboden och galleriet 24.6 – 31.7 ti-sö 11-17. Övriga tider enligt överenskommelse. Öppet även under sommarens evenemang. Se evenemangskalendern på www.postbacken.fi

Inträdesavgift Inget inträde till området, guidningar i stugorna, vuxna 5 €, barn 2 €

Guidningar Guidning enligt överenskommelse på plats eller via e-postadressen info@postbacken.fi.