Search
Close this search box.

Föremålsinsamlingen i Liljendal inleddes 1964 då studenter från Nylands Nation gjorde en hembygdsinventering i samråd med hembygdsnämnden. I mitten av 1980-talet tog Liljendal hembygdsförening över samlingarna som har utökats under åren. Spannmålsmagasinet är främst ett lagerutrymme för museets samlingar. I nedre våningen finns kärror och större jordbruksföremål medan hantverks- och mindre hushållsredskap är förvarade i övre våningen.
 
I spannmålsmagasinet finns en jaktvagn som byggts enligt  engelsk modell och en likvagn från 1930-talet, vilka kan uthyras för olika tillställningar, t.ex. bröllop och begravningar.
 
I anknytning till Sockengården har veteranerna arrangerat en minnesutställning.

Adress
Museimagasinet: Drombomvägen 14, 07880 Liljendal
Sockengården: Björkvägen 12, 07880 Liljendal

E-post liljendal.hembygdsforening(at)gmail.com

Telefon 0400 911 298

Öppettider
Sockengården och Skomakarens utställning öppet alla söndagar i juli kl. 12-15.00. Öppet även enligt överenskommelse.

Inträdesavgift frivilligt inträde.

Guidningar
Enligt överenskommelse