Home » Alla museer » Fiskars museum

Fiskars museum

Fiskarsin museo

Fiskars museum har utvecklats till ett levande lokalmuseum för brukskultur. Vi vill genom guidningar, tidsresor och evenemang ge besökaren en upplevelse om livet i Fiskars bruk från 1600- till 2000-talet. Hos oss kan du se föremålen och höra de spännande berättelserna från brukets historia. I vår trädgård kan du sätta dig  och blicka över Övre bruket och dess verkstäder.

I museets huvudbyggnad finns basutställningen Livet på Fiskars bruk. Där presenteras bruksbornas vardag och fest från 1600-talet och fram till idag. Under sommarsäsongen har besökarna möjlighet att bekanta sig med Slaggbyggnadens vind. Där presenteras en utställning som visar hur man levde i bruket under andra världskriget och tiden fram till 1970-talet.

Sommartid är även Opp-i-bruke utställningen öppen. Fiskars museum ligger i kärnan av det så kallade Övre bruket, på fiskarsdialekt Opp-i-bruke, som en gång i tiden var centrum för grovsmidesindustrin i bruket. I Opp-i-bruke utställningen presenteras de olika verkstäderna och verksamheten under brukets blomstringstid kring sekelskiftet 1900. I samma byggnad finns även den gamla bagarstugan och lekgjuteriet som används i museets pedagogiska verksamhet.

Museets ägs och upprätthålls av Fiskars hembygdsförening r.f. Föreningen upprätthåller även Pojo lokalhistoriska arkiv som finns i anslutning till museet. Arkivet har som uppgift att samla in, ordna upp och uppbevara lokalhistoriskt material med anknytning  till Pojo och västra Nyland.

Adress: Åkerraden 13, 10470 Fiskars

Öppet:1.6.-31.8. 2016 varje dag 11-17. Övriga tider enligt överenskommelse.

Pojo lokalhistoriska arkiv: tis 15-18

Förfrågningar: (019) 237 023, (019) 237013

info@fiskarsmuseum.fi


Inträdesavgift: 5 €, Rabattbiljett 3,50€. Under 18 år gratis.