Home » Alla museer » Bromarv hembygdsmuseum

Bromarv hembygdsmuseum

Bromarvin kotiseutumuseo

Museet utgörs dels av en bostad inredd i 1920-30-tals stil, dels av en föremålsutställning där sjöfart och dräktmode intar en framträdande plats. Museet är inrymt i en byggnad uppförd ca 1850 som sockenstuga. Museet öppnades år 1978 och samlingarna uppgår till ca 700 föremål. Bromarv hembygdsmuseumsförening som grundades år 1945 ser vården av museet och dess samlingar som sin främsta uppgift. Föreningen äger även sockenmagasinet invid kyrkan.

Adress: Bromarvvägen 1838, Bromarv

Öppet: Lördagar i juli kl 10-13 och enl. överenskommelse

Förfrågningar: tel. 040-5056508, 0500-536455

Inträdesavgift: Vuxna 2 €, barn 1 €