Home » Kyrkslätt

Kyrkslätt

Hvitträsk

Hvitträsk

Åren 1901-1903 lät arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen bygga Hvitträsk. Det nationalromantiska… Hvitträsk

Alisgården

Alisgården

Museet finns i Lappböle, invid väg 113 till Evitskog. Alisgården består av ett bostadshus, den… Alisgården