MUSEET FÖR UTBILDNING I VÅRDARBETE

Hoitotyön koulutuksen museo

I museet som ligger i Mejlans i Helsingfors öppnar sig världen för hälsovård och sjukskötarutbildning på ett alldeles nytt sätt. Föremålen i utställningen, såsom en tång för barnabörd, d.v.s. förlossning, en maskin som man rullade förband med, vaxtavlor som avbildar tuberkulos och många andra föremål som användes i undervisningen och vården, beskriver den finländska barnmorske- och sjukskötarutbildningens historia.
 
En rundvandring i museets olika rum ger en överskådlig bild av till exempel sjukskötarstuderandes, barnmorskors eller hälsovårdares arbete. Möblerna från 1900-talets mitt samt sjukskötares och barnmorskors historiska arbetskläder ger en visuell bild av tiden.
 
Sjukskötarskolans första översköterska Sophie Mannerheim inledde det internationella samarbetet när hon studerade i London vid sjuksköterskeskolan som hade grundats av Florence Nightingale. Förutom medaljen som tilldelades Sophie och som är den värdefullaste man kan få i sjukskötarbranschen, finns även en täckande samling av andra förtjänsttecken och medaljer på museet.

Adress Stockholmsgatan 10, 00290 Helsingfors

E-post anna-kaisa.pienimaa(at)metropolia.fi

Telefon 020 7835 643 (Anna-Kaisa Pienimaa)

Öppettider ti kl. 11–14 Enligt överenskommelse

Inträdesavgift Fritt inträde

Guidningar Guidning enligt överenskommelse Endast på finska