Home » Alla museer » Lojo Museum

Lojo Museum

Lohjan museo

Lojo museum verkar på det kulturhistoriskt värdefulla gamla prästgårdsområdet (Iso-Pappila) inte långt från den medeltida kyrkan. Det parkliknande gårdstunet omfattar elva byggnader. Museets basutställningar som beskriver levnads- och boendeförhållandena för de olika samhällsklasserna i Lojonejden har byggts upp i dessa byggnader. Utställningarna omfattar interiörer från slutet av 1800-talet fram till 1970-talet. I den välskötta trädgården trivs blommor, örter och fruktträd.

Gårdstunet är uppdelat i en mangård och en fägård. Mangården domineras av huvudbyggnaden som ritats av arkitekt August Boman. På den högra sidan av mangården är sockenadjunktens bostad som är uppförd 1780. I ändan av byggnaden verkar sommartid ett café. På ladugårdens vind är en utställning med kärror och vagnar från Vaanila gård. En helt ny basutställning “Vår hemstad Lojo” öppnades i Lojo pedagogi i början av 2012. Lojo pedagogi är Finlands äldsta landsortsskolbyggnad, den byggdes 1769.

Lojo museum arrangerar utställningar också i Lindersalen i Lojo huvudbibliotek (Karstuntie 3). Salen är öppen under bibliotekets öppethållningstider. I Sammatti förvaltar Lojo museum Johannes Lohilampi-museet och dess s.k. konstladugård, där konstutställningar ordnas. Även Paikkari torp, där Elias Lönnrot föddes förvaltas av Lojo museum.

Adress: Rovastinkatu1, Iso-Pappila

Öppet: – 14.8.2016 tis, tor-fre 11-17, ons 11-19, lör-sön 12-16.15.8 – tis, tor-sön 12-16, ons 12-19

Förfrågningar: (019) 369 4204

e-post: museo(a)lohja.fi

Inträdesavgift: Vuxna 5€, barn och pensionärer 3€. Vintertid: Vuxna 3,00 €, barn och pensionärer 2,00 €, gruppbiljett 1,50 €/pers(över 10 pers). Onsdagar är “kompisonsdagar” på museet, då kommer två personer in på samma biljett.

Guidning 50 €/ h . Utanför öppethållingstider 70 €/h .

Etiketter: