Home » Alla museer » ISNÄS ÅNGMASKINSMUSEUM

ISNÄS ÅNGMASKINSMUSEUM

Isnäsin höyrykonemuseo

Isnäs såg, grundad år 1897 av kommerserådet Johan Askolin, verkade som fungerande såg fram till början av 1990-talet. År 1995 upphörde all verksamhet vid ”Askolins såg”. Det ryktades om att alla byggnader på det gamla sågområdet skulle rivas och den unika Bolinder ångmaskinen från 1918 som fanns kvar i maskinrummet skulle säljas som skrot.
 
Isnäs industriområde är upptaget i miljöministeriets och museiverkets publikation (1993) över kulturhistoriskt värdefulla byggnader av riksintresse. Att låta allt rivas och ångmaskinen skrotas föreföll det 1996 grundade byarådet som en kulturskandal av stora mått varför projekt Isnäs sågmuseum startades.
 
Byarådet lyckades köpa de byggnader som var nödvändiga för att museiprojektet skulle kunna genomföras. Byggnaden innehållande ångmaskinen jämte skorstenen har renoverats och fått nytt tak. Ångmaskinen har fått ett datorstyrt system, med vars hjälp man kan förevisa dess funktioner. De övriga byggnaderna hyrs ut till småföretagare och hantverkare för att stödja museiprojektet. Det finns inget museum i Finland som helt skulle motsvara vad som finns bevarat i Isnäs. Detta trots att den egentliga sågbyggnaden revs och jämnades med marken.

Adress Edövägen, småindustriområde, 07750 Isnäs

E-post mia.aitokari(at)gmail.com

Telefon 040 550 4402

Öppettider Sommarmånader lö – sö kl. 12 – 16 Grupper enligt överenskommelse

Inträdesavgift
Vuxna 2 €
Barn 1 €
Grupper enligt överenskommelse

Guidningar
Enligt överenskommelse

Etiketter: