Etikett: vagnsmuseum

  • ÖSTRA NYLANDS VAGNSMUSEUM

    ÖSTRA NYLANDS VAGNSMUSEUM

    Förr var landsvägar sällsynta och de som fanns var dessutom i dåligt skick. Hästdragna kärror blev vanligare först på 1600-talet. Olika schäsar blev allmännare på 1800-talet och riktigt fina trillor förblev de rika böndernas privilegium. Museets föremålssamling är främst från 1800-1900-talen. Föremålen insamlades och museet invigdes i Stor-Sarvlaks tröskhus 1982, men flyttades år 2007 till Lurens…