Etikett: Svartå

  • Svartå Slott

    Svartå Slott

    Huvudbyggnaden på Svartå byggdes 1783-92 enligt ritningar av stadsarkitekten i Åbo C. F. Schröder och Erik Palmstedt i Stockholm. Den i nyklassisk stil uppförda byggnaden är i sitt slag, en av sin tids mest betydelsefulla byggnader i Finland. På 1980-talet genomgick byggnaden och interiörerna en pietetsfull renovering. Den fasta inredningen i gustaviansk stil finns bevarad…