Home » Sammatti

Sammatti

Paikkari torp

Elias Lönnrot (1802-1884), folkdiktssamlaren och Kalevala-utgivaren, föddes på Paikkari torp. Fadern, som var skräddare, hade… Paikkari torp

Lammintalo

Lammi gård

Lammi gård, Elias Lönnrots (1802-1884) hem på ålderdomen ligger i Haarjärvi by i Sammatti endast… Lammi gård