Sök
Stäng denna sökruta.

SIRÉNSKA GÅRDSMUSEET

Sirenintalo

Sirénska gårdsmuseet är en del av hembygdsmuseet i Porlom och ligger ca 0,5 km från det egentliga museiområdet. Gårdsmuseet är byggt på 1870-talet med rum och kök till ett torp. I början av 1900-talet tillbyggdes huset med ett rum. På tomten mot byn fanns i tiden en rad olika uthus: bastu, lider, boskapsskjul och lada. De […]

SKOLMUSEET I PORLOM

Porlammin koulumuseo

Skolmuseet finns i den gamla skolbyggnaden i Porlom (byggt 1872), vilken inte längre används som skola. Museets placering i f.d. skolrummet skapar intrycket av en skola från förr med kateder, griffeltavlor och harmonium. Det finns över 200 bildtavlor, bl.a. växttavlor ritade av Ebba Masalin och andra naturvetenskapliga undervisningstavlor. Griffeltavlorna och pulpeterna med stolarna och pulpeterna från […]