Search
Close this search box.

KIRVUS SOCKENMUSEUM

Kirvun pitäjämuseo

Kirvus sockenmuseum finns i ett sädesmagasin på kyrkbacken i Mäntsälä. Museet berättar om en kommun som blev kvar på andra sidan gränsen i andra världskriget. När Finland avträdde Karelska näset till Sovjetunionen flyttade speciellt många av emigranterna från Kirvus till Mäntsäläområdet.    Museet har rikligt med fotografier och information om Kirvus socken, vars historia omfattar speciellt […]