Sök
Stäng denna sökruta.

VIRBÖLE HEMBYGDSMUSEUM

Viirilän kotiseutumuseo

Strömfors kommun fick bondgården Gräggas med tillhörande tomt som donation på 1960-talet. Huvudbyggnaden är från slutet av 1700-talet och flyttad till sin nuvarande plats på 1880-talet. På museiområdet finns ytterligare en loftbod, ett uthus och en rökbastu fyllda med olika föremål. Gårdstunet ligger naturskönt på en liten höjd. Samlingarna är relativt omfattande och föremålen som insamlades […]

BRUKSMUSEET I STRÖMFORS

Strömforsin ruukin pajamuseo

Strömfors bruk är ett av de äldsta järnbruken i vårt land och i de nuvarande två museismedjorna kan man idag bekanta sig med järnbrukets gamla vattendrivna stång-, knipp- och spikhammare. Utställningarna presenterar den dåtida stora produktionen som omfattar plogar, yxor, liar, spadar och andra redskap samt spikar. I utställningarna presenteras också boende och vardag samt […]

SKÄRGÅRDSMUSEET

Saaristomuseo

Skärgårdsmuseet är ett specialmuseum som beskriver skärgårdens kulturhistoria. Museets basutställning i huvudbyggnaden beskriver skärgårdens basnäringar såsom sälfångst, fiske och fågelskytte, kustseglation och lotsning. Ett genomgående tema i utställningarna är båten, som utgjort skärgårdsbornas viktigaste arbetsredskap i såväl näringar som kommunikationer. I andra våningen finns museets båtsamling och en basutställning som beskriver båtbyggnadsteknikerna klink och kravell. I en […]

LOVISA SJÖFARTSMUSEUM

Loviisan Merenkulkumuseon huone

Lovisa har varit en sjöfartsstad ända sedan grundläggningen. Stadens sjöfarthistoria, som presenteras i museet, är spännande och värd att bekanta sig med. Segelsjöfartstiden sträcker sig över de första 170 åren. Från Lovisa exporterades mest timmer medan salt var den övervägande importvaran.  De första ångfartygen anlöpte Lovisa i medlet av 1800-talet. År 1926 inledde Ragnar Nordström sin […]

LOVISA STADS MUSEUM

Loviisan kaupungin museo

Kommendantshuset murades sommaren 1755 under ledning av murarmästare Samuel Berner, troligen efter typritningar ritade enligt fransk klassicism i Hårlemans anda av någon fortifikationsofficer.  Basutställningen berättar om stadens grundläggning, sjöfästningen Svartholm, stadens brand 1855 och det äldre näringslivet, speciellt sjöfart och hantverk. I andra våningen finns salen med lokalt tillverkade gustavianska möbler, silver och tenn. Här […]

JOKELA HEMBYGDSMUSEUM

Jokelan kotiseutumuseo

I Jokela hembygdsmuseum kan du bekanta dig med hästdragna arbetsredskap, allt från risharven till självbindaren, som använts i lantbruket och skogsbruket. Tiotals gamla traktorer, varav den äldsta är från 1929, finns utställda. Nästan alla traktorer är i körbart skick och en del är också renoverade. Traktordrivna arbetsmaskiner har renoverats för uppvisningar. I museet hittar du också […]