Etikett: Hembygdsmuseum

 • VIRBÖLE HEMBYGDSMUSEUM

  VIRBÖLE HEMBYGDSMUSEUM

  Strömfors kommun fick bondgården Gräggas med tillhörande tomt som donation på 1960-talet. Huvudbyggnaden är från slutet av 1700-talet och flyttad till sin nuvarande plats på 1880-talet. På museiområdet finns ytterligare en loftbod, ett uthus och en rökbastu fyllda med olika föremål. Gårdstunet ligger naturskönt på en liten höjd. Samlingarna är relativt omfattande och föremålen som insamlades…

 • Vichtis museum

  Vichtis museum

  Vichtis museum är ett kulturhistoriskt museum som samlar, forskar, förvarar och ställer ut exempel på ortens lokala kultur. Vichtis museum öppnades 1988 i det f.d. kaplansbostället, kallat Pikku-Pappila, med basutställningar och kansli. Där kan man bekanta sig med Vichtis museums två basutställningar. Den ena utställningen som visar landskapets utveckling i Vichtis under 10.000 år lyfter…

 • Tenala hembygdsmuseum

  Tenala hembygdsmuseum

  Till museet hör sju byggnader: en bostadsbyggnad (1850), en f.d. ladugård, en bod, ett loft, en smedja, en rierad samt socknens gamla lånemagasin (ca 1790). I bostadsbyggnaden är en stugu- och en kammarinteriör från slutet av 1800-talet, i salen ordnas sommartid temautställningar. I loftet finns olika föremål med bl.a. anknytning till vävning och klädvård. I…

 • Sjundeå hembygdsmuseum

  Sjundeå hembygdsmuseum

  Till hembygdsmuséet i Sjundeå hör en f.d. skolbyggnad, två bodar, ett lider, en låg s.k. ryggåsstuga, den s.k. Petroffska stugan och en vaktmästarbostad. Museet upprätthålls av Hembygdens vänner i Sjundeå r.f. I museets huvudbyggnad, Fredriksberg f.d. skolhus finns interiör- och föremålsutställningar. Ämnen som behandlas i dem är bl.a. Porkala parentesen, Mona Leos dockor och Sjundeå…

 • SIRÉNSKA GÅRDSMUSEET

  SIRÉNSKA GÅRDSMUSEET

  Sirénska gårdsmuseet är en del av hembygdsmuseet i Porlom och ligger ca 0,5 km från det egentliga museiområdet. Gårdsmuseet är byggt på 1870-talet med rum och kök till ett torp. I början av 1900-talet tillbyggdes huset med ett rum. På tomten mot byn fanns i tiden en rad olika uthus: bastu, lider, boskapsskjul och lada. De…

 • SIBBESGÅRDEN

  SIBBESGÅRDEN

  I Matbackastugan kan du bekanta dig med en 1800-tals storstuga. Interiören är autentisk med familjebibel på bordet och hängande gryta ovan spisen. Huset är, som ofta efter dåtida arvsskiften, kapat itu. I farstun finns tittavlor med plock ur Sibbohistorien. I Fram-Martis möter du ett ”modernare” hem med blandad inredning från 1900-talets början. Verktyg för de långa…

 • SARVSALÖ HEMBYGDSMUSEUM

  SARVSALÖ HEMBYGDSMUSEUM

  Tanken på ett museum framkom i samband med grundandet av Sarfsalö Byaråd (1992). Musei-idéen förverkligades inte genast men småningom renoverades den forna skolans vedlider och tillhörande bastu. I det större utrymmet byggdes en permanent utställning som speglade öns näringar sjöfart, fiske, jordbruk och kommunikation. Det mindre utrymmet används för specialutställningar som sommartid visar nya aspekter från…

 • Ragvalds museum

  Ragvalds museum

  Ragvalds är ett gammalt jordbrukshemman invid den gamla Kungsvägen. Gårdens 12 byggnader är på sina ursprungliga platser på båda sidor om landsvägen. Den sista privata ägaren var Bertil Malmström (1900-1982). Efter hans död bildade man ett museum av gårdscentret. Museet drivs av Kyrkslätts kommun. I huvudbyggnaden kan man bekanta sig med hur Bertil Malmström bodde;…

 • Pusula museum

  Pusula museum

  Museet är inrymt i Pusula f.d. sockenmagasin (1824) i Pusula centrum. I museets nedre våning kan man bekanta sig med föremål med anknytning till jordbruk, boskapsskötsel, jakt och hantverk. I övre våningen berättas om levnads- och bondeförhållandena, bl.a. i form av en s.k. stuguinteriör. Utställt finns också föremål med anknytning till linberedning och vävning. I en…

 • HEMBYGDSMUSEET I PUKKILA

  HEMBYGDSMUSEET I PUKKILA

  År 1986 donerade fru Hannele Peusa medel till hembygdsmuseet i Pukkila för byggandet av en utställning. Med hjälp av denna donation planerade och förverkligade forskaren Tuula Pärssinen en permanent utställning i två uthusbyggnader på galleriet Koivulinnas gård. Utställningen består av interiörer från en stug- och gästkammare, ladugård, rökbastu och vagnslider. I samlingen finns jordbruksredskap, hushållsgeråd, möbler…