Search
Close this search box.

LURENS

Lurens museo

Svensk-Finlands första vridläktare byggdes 1966 och den har förnyats 1982. Men Lurens gårds historia går tillbaka till 1600-talet. Släkten Lindfors övertog gården år 1801 och under kofferdikaptenen Jakob Lindfors’ tid uppfördes det nuvarande karaktärshuset som sedermera donerades till Pernå kommun med tanken på ett barnhem. År 1964, då dispositionsrätten till karaktärshuset, visthusboden, den omgivande parken och […]

ÖSTRA NYLANDS VAGNSMUSEUM

Förr var landsvägar sällsynta och de som fanns var dessutom i dåligt skick. Hästdragna kärror blev vanligare först på 1600-talet. Olika schäsar blev allmännare på 1800-talet och riktigt fina trillor förblev de rika böndernas privilegium. Museets föremålssamling är främst från 1800-1900-talen. Föremålen insamlades och museet invigdes i Stor-Sarvlaks tröskhus 1982, men flyttades år 2007 till Lurens […]