Sök
Stäng denna sökruta.

Tuberkulosen var fram till medlet av 1900-talet en folksjukdom som årligen krävde tusentals finländares liv. Mjölbollstad sanatoriemuseum berättar om tuberkulosen, främst lungtuberkulosen och dess behandling. Museet är inrymt i Folkhälsans Mjölbolstaenhet i Karis vars huvudbyggnad uppfördes 1931 som sanatorium för Nylands svenska och tvåspråkiga kommuner.

Utställningen ger en mångsidig bild av sjukdomen och dess behandling vid Mjölbollstad sanatorium 1931-1962. Medicinsk apparatur, övrig utrustning, möbler och föremål är huvudsakligen ursprungliga. Utställningen börjar vid tuberkulosbyrån som var patientens första kontakt med sanatoriet. Därefter presenteras undersökningsmetoder och -apparatur. Vårdtiderna på sanatoriet var långa, i medeltal 7-8 månader. Den vanligaste vårdmetoden för lungtuberkulos var den s.k. sanatoriekuren som bestod bl.a. av vila i den s.k. hallen, näringsrik mat och frisk luft. I utställningen har man återskapat en operationssal, ett patientrum och en s.k. hall med tillhörande hallbockar. Slutligen presenteras patientföreningen och dess verksamhet.

Adress: Högbensvägen 30, Mjölbollsta

Öppet: Museet är stängt tillsvidare

Förfrågningar: (019) 278 6887

e-post: lenitha.koponen@folkhalsan.fi

Inträdesavgift: Fritt inträde