Hoppa till innehåll
Home » Alla museer » LOVISA SJÖFARTSMUSEUM

LOVISA SJÖFARTSMUSEUM

  Loviisan Merenkulkumuseon huone

  Lovisa har varit en sjöfartsstad ända sedan grundläggningen. Stadens sjöfarthistoria, som presenteras i museet, är spännande och värd att bekanta sig med. Segelsjöfartstiden sträcker sig över de första 170 åren. Från Lovisa exporterades mest timmer medan salt var den övervägande importvaran. 
   
  De första ångfartygen anlöpte Lovisa i medlet av 1800-talet. År 1926 inledde Ragnar Nordström sin rederiverksamhet, som pågick i 44 år. Rederiet var på sin tid ett av Finlands största familjeägda rederibolag och dess fartygslista omfattar 71 olika fartyg.
   
  Under skeppsbyggnadsperioden på 1700- och 1800-talen byggdes fartyg av trä på två skeppsvarv. Efter andra världskriget återupptogs skeppsbyggnationen i Valkom ända t.o.m.1980-talet tack vare krigsskadeståndsersättningarna.

  Adress Skeppsbron 8, 07900 Lovisa

  E-post shop(at)merenkulkumuseo.fi

  Telefon Under öppettiden 019 533 188

  Öppettider
  maj-september
  ti-lö kl. 10-17.30
  sö kl. 11-16
  må stängt

  Inträdesavgift
  Vuxen 4 €
  Barn under 12 år gratis

  Guidningar
  I förväg överenskomna guidningar 20 €