Home » Alla museer » HEMBYGDSMUSEET I MÖRSKOM

HEMBYGDSMUSEET I MÖRSKOM

Myrskylän kotiseutumuseo

Mörskom hembygdsmuseum befinner sig i en riksomfattande värdefull kulturmiljö på den gamla kyrkbacken i en av de två spannmålsmagasin som uppförts på 1800-talet. Redan på 1600-talet blev kyrkbacken ett kyrklig centrum, vilket har bevarats i sin 1800-tals utformning, med den i mitten ståtliga träkyrkan som byggts år 1803. Klockstapeln uppfördes år 1772, vilken omges av kyrkogården med spannmålsmagasinen och på andra sidan landsvägen den gamla prästgården.
 
De två spannmålsmagasinen fungerade som lånemagasin, där de lokala bönderna förvarade sitt spannmål, och ur vilken man under nödår kunde emot ränta låna säd. I museets samlingar hittas också ursprungliga kappmått och dokument kring utlåningen av spannmål.
 
Föremålen i hembygdsmuseet i  jordbrukssocknen Mörskom består till stora delar av nyttoföremål och redskap som behövdes under året. Föremålen insamlades i början av 1960-talet, och av dem är största delen från tiden 1800-talet till 1900-talets början.

Adress Keskustie 5, 07600 Mörskom

E-post jaana.keisala(at)myrskyla.fi

Telefon 0400 329 965 eller 019 510 850

Öppettider
Juni-augusti
sö kl. 11.30-14.30
Även för grupper.

Inträdesavgift Fritt inträde

Guidningar Guidning enligt överenskommelse