Liljendalksmuseo karsta

#
I spannmålsmagasinet förvaras olika slags arbetsredskap från förr
Liljendalin kotiseutumuseo