Ehrensvärd-museo -- _DSC0412.jpg

#
Fredrik af Chapman ritade skärgårdsfartyg för den svenska armén. Båten med kanoner (slup) hade 60 roddare, d.v.s. 15 par åror, och i medvind kunde man även använda segel. Fartyget var beväpnat med två större kanoner och fyra små kanoner. Miniatyr Thore W. Pihl, 1992.
Foto: Sakari Kiuru