Ehrensvärd-museo -- _DSC0434.jpg

#
De vackra segelfartygen är miniatyrer av skepp i skärgårdsflottan som inrättades av Ehrensvärd. Skeppsredarmästaren Fredrik af Chapman ritade fartygstyperna för den svenska armén. Miniatyrer Frans Rosell, 1930-talet.
Foto: Sakari Kiuru