Koulumuseo Lagstad -- _DSC3748.jpg

#
Folkskoleförordningen från år 1866 förpliktade kommunerna att grunda och upprätthålla folkskolor. Missväxtåren och den stora hungersnöden som inträffade samtidigt fördröjde dock byggandet. Den första folkskolan i Esbo, Lagstad folkskola, stod klar hösten 1873.
Foto: Sakari Kiuru