KAMU_tuhattarina.jpg

#
Utställningen Tusen berättelser om Esbo löper från stenåldern till herrgårdstiden, vidare till den tidiga industrialiseringen och nya tekniska nyheter.
Foto: Esbo stadsmuseum