Lurens

Svensk-Finlands första vridläktare byggdes 1966 och den har förnyats 1982. Men Lurens gårds historia går tillbaka till 1600-talet.
 
Släkten Lindfors övertog gården år 1801 och under kofferdikaptenen Jakob Lindfors’ tid uppfördes det nuvarande karaktärshuset som sedermera donerades till Pernå kommun med tanken på ett barnhem. År 1964, då dispositionsrätten till karaktärshuset, visthusboden, den omgivande parken och de kvarvarande inventarierna, övergick till Östra Nylands Ungdomsförbund, inleddes en teaterverksamhet på Lurens som är välkänd i de svenskspråkiga delarna av landet.
 
Karaktärshuset användes tidigare av teatern som sminkrum och garderob, men för teaterverksamheten uppfördes år 1997 nybyggnaden Löjtnantsgården.

Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Museikort

Adress
Lurensvägen 121, 07945 Hardom
Telefon
019 532 412, 0500 806 276
Öppettider
På sommaren i samband med Lurens sommarteaters föreställningar. Övrigt enligt överenskommelse. För små grupper
Inträdesavgift
Frivilligt inträde
Guidningar
Guidningar enligt överenskommelse.
Tillgänglighet
Servicespråk
Servicespråk enligt överenskommelse