Lantbruksmuseiparet
Foto: Sakari Kiuru

Hästkärror, liar och träspadar med järnspets hörde till de vardagliga arbetsredskapen på en bondgård ännu i början av 1900-talet. Ju lägre seklet framskred, desto mer mekaniserad blev landsbygden och i stället för hästdragna redskap för att bearbeta åkern började man på allt fler bondgårdar använda traktorer, tröskmaskiner och många andra nya redskap.

Vanda lantbruksmuseum samt Helsinge hembygdsmuseum presenterar den agrara traditionen på f.d. Helsinge områden, som numera ingår i Vanda stad. 

Åkerbruket sysselsatte de flesta, men man utövade också många andra yrken både som huvudnäring och i hopp om biinkomster. Särskilt hantverkaryrken, som snickare och skomakare, var allmänna på landsbygden. I lantbruksmuseiparets besöksmål kan du beundra prov på hantverkarnas skicklighet samt de arbetsredskap de använde.Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Utflytens mål

Vanda Lantbruksmuseum
Vandas agrara förflutna i form av en basutställning som skildrar jordbrukets mekanisering och specialutställningar som presenterar gamla byar i Vanda.

Helsinge hembygdsmuseum
Utställningen i det gamla spannmålsmagasinet från tidigt 1800-tal skildrar jordbruk, hantverksyrken och andra yrken på landsbygden samt lantlivet på tiden före Vanda stad.