Lönnrot-paret
Kuva: Eva Tordera Nuno

I vilka förhållanden föddes folkdiktningssamlaren och språkmannen Elias Lönnrot och i hurdan miljö ville han tillbringa sin ålderdom? Ändrades levnadsvillkoren i och med ökat anseende och ökad välfärd?

Paikkari torp och Lammi gård, som ligger i Sammatti i Lojo, belyser på ett mångsidigt sätt livet hos personen som sammanställde nationaleposet Kalevala.  I hemmen utställs föremål som Lönnrot ägde och använde, varav en del t.o.m. är tillverkade av honom själv. Paikkari torp, som byggdes cirka år 1800 och består av stuga och kammare, är anspråkslöst jämfört med Lammi gård. Lönnrot kan ändå inte anses vara särskilt elitistisk, eftersom hans hem i ålderdomen, som har beskrivits som en kombination av rökpörte och ståndshem, låg mitt i ödemarken. Här fick Lönnrot enligt sin önskan bo och arbeta i fred, utan gäster.

Vilket av museiparets besöksmål fascinerar dig mera: skräddarsonens torp eller en stor kulturpåverkares hus med sina rymliga salar?Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Utflytens mål

Paikkarin torppa
Kalevalasamlaren Elias Lönnrots (1802–1884) födelsehem, ett torp uppfört kring 1800.

Lammi gård
Elias Lönnrots hem på ålderdomen är skyddat med stöd av byggnadsskyddslagen. Husets arkitektur är en kombination av både ett rökpörte och ett ståndshem.