Från herrgård till mejeri
Foto: Sakari Kiuru

Cykelturen till Nummi-Pusula och Sammatti leder besökaren till hemmet av mannen som samlade in vår kulturhistoria, en ofantlig mängd traktorer, rummen i ett urgammalt kantorshem samt in i ett gammalt stenmejeri!
 
Lammi gård, som har utsetts till en kulturmiljö av riksomfattande betydelse och är känd som Elias Lönnrots (1802–1884) hem, andas 1800-talsstämning och skildrar bland annat Lönnrots sista år med ordboksarbetet. En täckande beskrivning av jordbrukets mekanisering får man på utställningarna på Kovela traktormuseum, där även många slags föremål med anknytning till livet på landsbygden och på herrgårdar spelar en viktig roll. Medan kantorshemmet och magasinen vid Nummi hembygdsmuseum ger en inblick i livsstilen och näringarna på landsbygden på 1920–30-talen, är Valios mejerimuseum ett gott exempel på mjölkindustrins historia som började på 1900-talet.
 
Om du fattade intresse för denna utflykt och de utflyktsmål som presenterades, gör då cykelturen på en söndag: då har alla museer längs vägen öppet!
 
Cykelturen är cirka 19 kilometer lång.Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Utflytens mål

Lammi gård
Elias Lönnrots hem på ålderdomen är skyddat med stöd av byggnadsskyddslagen. Husets arkitektur är en kombination av både ett rökpörte och ett ståndshem.

Kovela traktormuseum
En samling maskiner och redskap med anknytning till jordbrukets mekanisering och som utvecklats för att underlätta de olika arbetena på lantgårdar samt textiler och andra föremål som använts på herrgårdar.

Nummi hembygdsmuseum
Föremål med anknytning till jakt och lantbruk, rum inredda i 1920–30-talsstil samt växlande utställningar i rusthållet och sockenmagasinen.

Mejerimuseet
Mejeriverksamhetens historia och mjölkhanteringens utveckling i en byggnad i jugendstil som uppfördes i början av 1900-talet.