Livet i västra Nyland
Foto: Eva Tordera Nuño

I hurdana miljöer och byggnader levde folket i skärgården på 1700–1800-talen? Och hur såg vardagen ut för folk i olika samhällsklasser i en småstad på 1800–1900-talet?
 
Gör en sommarutflykt till dessa västnyländska friluftsmuseers byggnader så får du veta!
 
Forngårdens museum, Ingå hembygdsmuseum, Malmtorps bondgårdsmuseum samt Lojo museum med sina fotografier, textiler, traditionellt inredda rum och många slags lokala föremål tar resenären på en resa till vardagsliv och arbete förr i tiden, ända från 1700-talet till 1900-talet. Kika in i bodar, loftgångshus, lider och många andra förtjusande allmogebyggnader; här kan du bekanta dig med till exempel smedens, fiskarens eller prästens arbete och se hur torparen eller mjölkpigan bodde förr i tiden.
 
Förundra dig över Forngårdens dassbyggnad, Malmtorps sjukstuga och Ingå marthornas handarbetsdagar – och glöm inte att njuta av Lojo museums lummiga trädgård!


Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Utflytens mål

Forngårdens museum
Typiska byggnader från ett skärgårdshemman med inredningar från medlet av 1800-talet.

Ingå Gammelgård
Byggnaderna som flyttats till museet från olika håll i Ingå ger en mångsidig bild av det gamla byggnadsskicket bland allmogen.

Malmtorp bondgårdsmuseum
Levnads- och boendeförhållanden på landsbygden samt rumsinteriörer i olika stilar från slutet av 1800-talet fram till början av 1900-talet.

Lojo Museum
Liv i olika samhällsklasser i Lojonejden och många slags bostadsinteriörer från början av 1900-talet fram till 1970-talet på Iso-Pappilas prästgårdsområde.