Vanda stadsmuseum

Från den gamla stationen i Dickursby kan du företa en resa in i ett Vanda från förgången tid. I den trivsamma byggnaden visas Vanda stadsmuseums växlande utställningar. Teman för utställningarna väljs från olika skeden i stadens historia under 10 000 år. Under årens lopp har utställningar ordnats bl.a. om förortsrock, könsminoriteter, brott och betydande personer ur Vandas historia. Vilken utställning som visas just nu kan du kolla upp på våra webbsidor: vanda.fi/stadsmuseet. Museet har fritt inträde.
 
Finlands äldsta stationshus i tegel blev färdigt 1862. Huset ritades av länsarkitekt Carl Albert Edelfelt. Stationen representerar en tyskinfluerad rundbågsarkitektur med inslag från bysantinska kyrkor.  I bottenvåningen låg väntsalarna för olika klasser. Herrskapets väntsal låg mer avskilt medan man gick igenom tredje klass väntsal till perrongen. I andra våningen på stationshuset bodde stationsinspektorn och i tredje våningen stationens anställda med familjer. Byggnadens yttre har bevarats i det närmaste intakt. Den första museiutställningen i stationshuset arrangerades 1990.
 
Den gamla stationen ligger fortfarande intill utmärkta förbindelser.  Tågen på stambanan stannar på 300 meters avstånd vid Dickursby stationscentrum Dixi. Där ligger också Dickursby busstation. Det finns alla skäl att sticka sig in på museet på uppköp, eftersom museibutiken har ett stort urval med Vandarelaterad litteratur, vykort, gåvoartiklar samt produkter som anknyter till utställningarna. 

Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Museikort

Adress
Hertasvägen 1, 01300 Vanda
Telefon
040 838 0401
Öppettider
ti–fr kl. 10–17 lö–sö kl. 11–16 må stängt
Inträdesavgift
0 €
Guidningar
guidebokningar 040 573 9920 / marjo.eerikainen@vantaa.fi
Servicespråk
Övriga nätlänkar