Arbetarbostadsmuseet

Vid foten av Borgbacken i Alphyddan finns Arbetarbostadsmuseet, i vars hällrum man kan kika in i vardagens historia i Helsingfors. Kakelugnarna, tvättkommoderna och de utdragbara sängarna som finns i hemmen skildrar arbetarfamiljernas liv under olika skeden av 1900-talet.  
 
Museet är inhyst i ett av de äldsta trähusen som Helsingfors stad lät bygga för sina arbetare. De nio hällrummen i byggnaden har inretts i enlighet med hur invånarna levde under olika tider. Så småningom kom grammofoner, hetekasängar och elbelysning, som beskriver förändringarna i invånarnas liv under årtiondena.   
 
I den trivsamma gårdsmiljön blommar under sommaren traditionella prydnadsväxter, typiska för trähusgårdarna i Helsingfors. Arbetarbostadsmuseet påminner om stadens försvunna trähus, vars inredning reflekterar den finländska vardagens historia.


Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Museikort


Adress
Kristinegränden 4, 00510 Helsingfors
Telefon
09 3107 1548, 09 3103 6630
Öppettider
3.5.2016–15.10.2017 ons–sön 11–17 Museet är stängt 22.5., 23.-25.6. och 4.9. Museet stängs kl. 14 på 22.6.
Inträdesavgift
Fritt inträde
Guidningar
Museet besöks under ledning av en guide. Gruppbesök med över fem personer ska överenskommas i förväg. Boka en guidning via Helsingfors stadsmuseums webbplats eller ring 09 3107 1548 eller 040 590 5516.
Servicespråk
Övriga nätlänkar