Sibbo jordbruksmuseum

I Jordbruksmuseet får du en inblick i hur jorden i århundraden brukades, där varje årstid hade sina givna arbeten med hästen i centrum. Du hittar bl.a. kärra och verktyg för att såga och frakta is, ”kibikko”, harvar och plogar i olika varianter och ”modernare” sånings- och skördemaskiner. I ett av rummen lär du känna Söderkulla jordbruksskola och verkstad. I ett annat hörn hittar du verktyg som användes för att producera surrogat under bristtiderna.
Byggnadens historia som lånemagasin, en bank med säd som valuta, får du lära känna via konstruktionen av hela magasinet - dubbla väggar, rum med justerbara öppningar, vinsch och måttkärl, järnbeslaget golv. Vid dåliga tider skulle du som bonde ha kommit till magasinet för att låna utsäde. Efter skörden skulle du betala med ränta.

Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Museikort

Adress
Kungsvägen 19, 04130 Nickby (bredvid nya kyrkan)
Telefon
Sibbo Hembygdsförening rf kanslist 040 5307753 ordförande 050 5994522
Öppettider
Söndagen den 4 juni 2017, kl 13 - 16, Stenmangling Söndagen den 9 juli 2017, kl 13 - 16, Friluftsgudstjänst på kyrkbacken kl 12-13 Söndagen den 6 augusti 2017, kl 13 - 16 Övrigt enligt överenskommelse
Inträdesavgift
Fritt inträde då muséet är öppet för allmänheten Vid andra tider gruppbesök 2 euro / vuxen
Guidningar
Guidningen ingår i inträdet
Servicespråk
Servicespråk enligt överenskommelse