Hembygdsmuseet i Borgnäs

Henbygdsmuseet i Borgnäs grundades år 1936. Då den gamla klockstapeln blev tom arrangerades där en museiutställning. Klockstapeln som byggdes 1834 förstördes i en brand 10.1.1993, varvid största delen av museets föremål gick förlorade. Arkivmaterial och några föremål hann räddas till andra våningen i församlingens servicebyggnad, där också museet numera är placerat.
 
I museet finns bl.a. en samling bleckinstrument som berättar om föreningsverksamheten i socknen. Förutom de kulturhistoriska föremålen från agrartiden finns dessutom i museet en omfattande samling kyrkliga föremål från Borgnäs församling.
 
På väggarna finns inramade fotografier insamlade av samfundet under de senaste tio åren. Alla bilder är från Borgnäs och beskriver socknens vardagliga liv och leverne. En del av bilderna är nästa 100 år gamla. Bildtexterna finns i en skild katalog.

Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Museikort

Adress
Kirkkotie 138, 07170 Borgnäs
Telefon
0400 514 397
Öppettider
juni-augusti sö 11-15
Inträdesavgift
Fritt inträde
Guidningar
Guidning vanligtvis under sommarsöndagar kl. 11-15 i samband med förevisning av kyrkan
Servicespråk
Servicespråk enligt överenskommelse