Lovisa Sjöfartsmuseum

Lovisa har varit en sjöfartsstad ända sedan grundläggningen. Stadens sjöfarthistoria, som presenteras i museet, är spännande och värd att bekanta sig med. Segelsjöfartstiden sträcker sig över de första 170 åren. Från Lovisa exporterades mest timmer medan salt var den övervägande importvaran. 
 
De första ångfartygen anlöpte Lovisa i medlet av 1800-talet. År 1926 inledde Ragnar Nordström sin rederiverksamhet, som pågick i 44 år. Rederiet var på sin tid ett av Finlands största familjeägda rederibolag och dess fartygslista omfattar 71 olika fartyg.
 
Under skeppsbyggnadsperioden på 1700- och 1800-talen byggdes fartyg av trä på två skeppsvarv. Efter andra världskriget återupptogs skeppsbyggnationen i Valkom ända t.o.m.1980-talet tack vare krigsskadeståndsersättningarna.


Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Museikort

Adress
Skeppsbron 8, 07900 Lovisa
Telefon
0400 832 863
Öppettider
3.6 - 3.9.2017 Må - sö kl. 10 - 17
Inträdesavgift
Vuxen 3 € Barn under 12 år gratis
Guidningar
I förväg överenskomna guidningar 50 €
Servicespråk
Servicespråk enligt överenskommelse