Jokela hembygdsmuseum

I Jokela hembygdsmuseum kan du bekanta dig med hästdragna arbetsredskap, allt från risharven till självbindaren, som använts i lantbruket och skogsbruket. Tiotals gamla traktorer, varav den äldsta är från 1929, finns utställda. Nästan alla traktorer är i körbart skick och en del är också renoverade. Traktordrivna arbetsmaskiner har renoverats för uppvisningar.
 
I museet hittar du också lantmotorer, skogsarbetarens arbetsredskap, timmermannens arbetsredskap samt redskap, material och litteratur med anknytning till lantbruket, fritiden och boendet.

Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Museikort

Adress
Turkkilantie 39, 07990 Svenskby
Telefon
0440 220 846
Öppettider
juli sö kl. 12-17. Öppet hela året enligt överenskommelse. Den stora publiktillställningen Fordomsdags har arrangerats under två dagar det sista veckoslutet i augusti.
Inträdesavgift
Vuxna 3 € Barn 1 €
Guidningar
Guidning enligt överenskommelse
Servicespråk
Servicespråk enligt överenskommelse