Järvenpää konstmuseum

På Järvenpää konstmuseum kan man bekanta sig med två betydande bildkonstnärers verk; Eero Järnefelt och Venny Soldan-Brofeldt. De båda hörde till Tusbysjöns konstnärssamfund, som verkade på orten vid sekelskiftet.
 
Det är lätt att ta sig till museet, som ligger i närheten av Träskända järnvägsstation. Flera av Eero Järnefelts och Venny Soldan-Brofeldts verk färdigställdes alldeles i närheten av museet, och verken ställs ut för åseende av nutida besökare med växlande teman. I båda konstnärers verk kan man på ett intressant sätt bli varse såväl den tidens finländskhet som mer internationella konstinfluenser. De mångsidiga samlingarna består av färgrika målningar, naturbilder, skildringar av familjens vardagsliv och porträtt.
 
På Järvenpää konstmuseum finns växlande utställningar samt ett fotografiarkiv och en museibutik.

Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Museikort

Adress
Kirjastokatu 8, 04400 Träskända
Telefon
040 315 3881
Öppettider
januari- april on–sö kl. 10–17 maj–augusti ti–sö kl. 11–18 oktober–december on–sö kl. 10–17
Inträdesavgift
Vuxna 7 € Pensionärer 6 € Barn (under 16 år) 0 € Studerande, beväringar, civiltjänstgörare 4 €
Guidningar
Guidning enligt överenskommelse 40 € För grupper över 35 person 80 €
Servicespråk
Servicespråk enligt överenskommelse