Museet för utbildning i vårdarbete

I museet som ligger i Mejlans i Helsingfors öppnar sig världen för hälsovård och sjukskötarutbildning på ett alldeles nytt sätt. Föremålen i utställningen, såsom en tång för barnabörd, d.v.s. förlossning, en maskin som man rullade förband med, vaxtavlor som avbildar tuberkulos och många andra föremål som användes i undervisningen och vården, beskriver den finländska barnmorske- och sjukskötarutbildningens historia.
 
En rundvandring i museets olika rum ger en överskådlig bild av till exempel sjukskötarstuderandes, barnmorskors eller hälsovårdares arbete. Möblerna från 1900-talets mitt samt sjukskötares och barnmorskors historiska arbetskläder ger en visuell bild av tiden.
 
Sjukskötarskolans första översköterska Sophie Mannerheim inledde det internationella samarbetet när hon studerade i London vid sjuksköterskeskolan som hade grundats av Florence Nightingale. Förutom medaljen som tilldelades Sophie och som är den värdefullaste man kan få i sjukskötarbranschen, finns även en täckande samling av andra förtjänsttecken och medaljer på museet.

Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Museikort

WWW-adress
Adress
Stockholmsgatan 10, 00290 Helsingfors
Telefon
040 6303152 (Marita Räsänen)
Öppettider
Museet är stängt Museet öppnar igen 2020