Työväenasuntomuseo -- A0000468.jpg

#
Förbättringen av det allmänna välståndet märktes också i arbetarhemmen i form av nyheter som elbelysning och fabrikstillverkade möbler.
Foto: Sakari Kiuru