Tullimuseo, sisäkuva

#
Bland annat pryder skyltar av gamla tullområden och -byråer museets väggar.
Foto: Sakari Kiuru