Syvärannan Lottamuseo, puhdetöitä

#
Skickligt gjorda krigstida hantverk.
Foto: Sakari Kiuru