Suomen kansallismuseo -- Suomen_kansallismuseo_rakennuksen_julkisivu_ja_puisto.jpg

#
Nationalmuseet, som öppnade för allmänheten år 1916, ritades av arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen.
Foto: Museiverket, Simo Rista