Sepänmäki, ulkorakennus

#
Skomakarens lada är den äldsta byggnaden i museiområdet.
Foto: Sakari Kiuru