Sepänmäki, kyläsepän pajan ahjo

#
Smedens verkstad med sin ässja.
Foto: Sakari Kiuru