Lurens ukko

#
Galjonsfigur från ett skepp
Porvoon museo