Kyläsepän paja, Sepänmäki

#
Verktyg och andra redskap i smedens verkstad.
Foto: Sakari Kiuru