Kråköbåt vene

#
En båt under byggnad.
Foto: Borgå museum