Kråköbåt talo

#
Museibyggnaden finns nära stranden.
Foto: Borgå museum