KAMU_moderni espoo.jpg

#
I KAMUs utställningar får du bekanta dig med både Esbos historia och internationellt kända fenomen.
Foto: Esbo stadsmuseum