Isnäs höyry

#
Ångmaskin av Bolinder-typ
Porvoon museo