10.1.2017
STOP! Möt din historia

Sex museer i västra Nyland förverkligar med anledning av Finlands 100- årsjubileum ett gemensamt dokumentations- och utställningsprojekt. Varje museum har från sitt område valt en betydelsefull minnesplats som anknyter till såväl privata som kollektiva minnen. Människor från olika delar av Finland har mötts här i självständighetstidens stora förändringar.
De händelser som är knutna till platserna har berört människor nationellt. Projektet presenteras under jubileumsåret 2017 som mobilapplikation ”Seinätön museo”, utställningar och publikationer.
Ta din egen plats i historiens kedja, klicka in dig och bekanta dig med minnesplatserna i västra Nyland och de berättelser som är knutna till dem.
Mobilapplikation ”Seinätön museo” http://tarinasoitin.fi/stop
Instagram https://www.instagram.com/kohtaamenneisyytesi/
Facebook https://www.facebook.com/events/1297535590276638/

Fler nyheter